Reglement

Huishoudelijk reglement
De statuten & het huishoudelijk reglement zijn op eenvoudige vraag te verkrijgen bij Godelieve.

Enkele belangrijke punten uit ons huishoudelijk reglement:
- De geleiders moeten minstens de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt voordat men met een hond mag trainen bij ons. 
- Elk lid is verplicht een familiale verzekering te hebben, zolang zij/hij lid is van de club.
- Regels waaraan de leden zich dienen te houden:

 • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor en na de training, bij afwezigheid van de lesgever.
 • De club behoudt zich het recht voor personen te weigeren, zonder de reden hiervan op te geven.
 • De club is niet verantwoordelijk voor verloren of achtergelaten voorwerpen.
 • Iedere geleider moet tijdens de training, de bevelen van de lesgevers opvolgen; hij moet de lesgevers eerbiedigen.
 • Het is verboden te roken op het terrein tijdens de training.
 • Iedere geleider blijft steeds verantwoordelijk voor de schade die haar/zijn hond toebrengt aan derden, of zaken toebehorend aan derden.
 • De geleider welke in zichtbare toestand van dronkenschap verkeert, wordt niet toegelaten op het terrein om met zijn hond te trainen.
 • Trainen met een prikband is niet toegelaten.
 • Het is verboden de honden te mishandelen tijdens de les, schoppen en/of slaan op de honden is eveneens verboden.
 • Er worden geen loopse teven toegelaten.
 • Uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf onmiddellijk verwijderd. Dit geldt zowel op het terrein, als de plaatsen er rond.
 • Plassen of grote boodschap op het terrein = 0,50€ boete.
 • Elke deelnemende hond moet gevaccineerd zijn. Het bestuur mag hiervoor te allen tijde controle uitvoeren.
 • De honden worden steeds aan de leiband gehouden, zowel in de kantine, als op de parking, als rond en op de terreinen. Behalve tijdens de les wanneer de lesgever hiervoor de toestemming geeft.
 • De geleiders die te laat komen voor de les, melden zich eerst bij de lesgever van hun groep.
 • Er worden geen kinderen toegelaten om te spelen op het terrein tijdens of na de training.

Bij moeilijkheden of problemen kunnen de geleiders zich steeds wenden tot de lesgever van hun groep of tot de hoofdverantwoordelijke van de instructeurs of tot het bestuur van de club. Indien je nog vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren. Je kunt samen met je hond ons ook altijd vrijblijvend een bezoekje brengen tijdens de trainingsuren.

Alle honden zijn trouwens welkom in onze kantine!!!